Manta Holding BV

VOOR JOUW ORGANISATIE

Het doel
Meer onderscheid en rendement op strategisch, tactisch, operationeel én persoonlijk niveau.

 

Dat is mijn doel voor organisaties en graag realiseer ik dit ook met, voor én door jouw organisatie.

 

Waarom?
Een organisatie heeft zowel op strategisch als tactisch én operationeel niveau voortdurend te maken met nieuwe uitdagingen. Denk alleen al aan de constant veranderende marktomstandigheden, wetgeving, personeelszaken en productontwikkelingen. Daarnaast heeft de organisatie ook nog te maken met veranderingen in de persoonlijke omstandigheden van haar medewerkers.

 

Dergelijke invloeden kunnen het onderscheid en het rendement van de organisatie in gevaar brengen en daarmee tevens het voortbestaan van de organisatie. Maar diezelfde invloeden kunnen ook juist nieuwe kansen bieden voor méér onderscheid en rendement waardoor de organisatie beter kan floreren!

 

 

De aanpak
Het succes van de organisatie wordt bepaald door de inspanningen van de medewerkers
die worden bepaald door wat de medewerkers willen en kunnen. Oftewel:

 

SUCCES = WILLEN + KUNNEN

 

Dit is het uitgangspunt bij de toepassing van de ROAD methode voor een organisatie. Voor de organisatie is het dus van belang dat iedere medewerker het beste uit zichzelf, elkaar en de doelgroep wil én kan halen. En daaronder valt uiteraard ook jouw persoon!

 

Hierom richten wij ons samen met de ROAD methode op het willen, de intrinsieke motivatie, van de medewerkers. Niet door te denken en te handelen vóór, maar met, vanuit én door de medewerkers.

 

Concreet betekent dit dat ik samen met de betreffende medewerker zijn persoonlijke mogelijkheden in beeld breng waar hij zelf eerder nog niet aan heeft gedacht. Anders gezegd: samen brengen we zijn onbewuste mogelijkheden in beeld. De medewerker zal dan door de nieuwe inzichten en mogelijkheden worden verrast en nieuwe inspiratie krijgen. Hierdoor zal de intrinsieke motivatie van de medewerker groter worden om te willen leren en om inventiever en flexibeler te zijn teneinde beter te kunnen functioneren. Maar ook zal de medewerker hierdoor de meerwaarde van teambuilding beter willen benutten en zal hij doelgerichter worden. Wat hier nog bij komt is dat de medewerker ook meer verbinding zal ervaren. De medewerker weet immers dat hij deze bijdrage aan zijn persoonlijke ontwikkeling en welzijn voor een groot deel te danken heeft aan de organisatie!

 

Voor het eindresultaat betekent dit dat de medewerker meer zingeving/voldoening zal ervaren en op zijn best zal presteren. De doelgroep zal meer doelgroeptevredenheid ervaren en de organisatie zal meer onderscheidenheid en succes ervaren.

 

Kortom: door de inzet van de organisatie zal zowel de medewerker als de doelgroep én de organisatie meer vervulling ervaren en beter floreren!

 

 

De toepassing

Omdat ROAD gericht is op de persoonlijke motivatie zijn er teveel toepassingen om hier te benoemen. Zo kan het gaan om het willen optimaliseren van de organisatiecultuur of het management. Maar het kan ook zijn dat je meer uit je medewerkers of klanten wil halen dan wel dat je het ziekteverzuim wil terugdringen.
Daarom noem ik hierna alleen de meest voorkomende toepassingsgebieden van ROAD voor organisaties. Wil je meer weten over de specifieke toepassing en mogelijkheden van ROAD voor een bepaald gebied, klik dan op het gebied van jouw keuze:
(in alfabetische volgorde)


- Automatisering
- Cultuur
- Doelgroep- en relatiemanagement
- Inventie en innovatie
- Leiderschap en management
- Ontslag en outplacement   
- Teambuilding  
- Werkdruk, ziekteverzuim en burn-out
- Werving & selectie  

 

Het is dus goed mogelijk dat jouw situatie niet wordt genoemd of dat je twijfelt. Als dit het geval is dan hoor ik dat graag van je. We kunnen dan samen de mogelijkheden bespreken. Uiteraard geheel vrijblijvend. (contactgegevens)